Gerechtelijk jaar 2021-2022

2021-2022

Het gerechtelijk jaar 2021-2022 werd gekenmerkt door een voorzichtige hervatting van het sociale leven. De Raad kwam weer live bijeen en de balie organiseerde opnieuw een aantal traditionele bijeenkomsten, zoals de openingszitting en het concert. Maar het zijn de minder traditionele bijeenkomsten waarvoor stafhouder Bart De Moor het initiatief nam, die het jaar markeerden.

De stafhouder vindt namelijk dat de balie een bredere maatschappelijke opdracht heeft en precies daarom organiseerde hij activiteiten die het louter juridische aspect van het beroep overstegen. Als aanloop naar de processen over de aanslagen die dit najaar starten, organiseerde hij in samenwerking met de weduwe van een fotograaf die omkwam tijdens de aanslag in het metrostation Maelbeek, een kringactiviteit. De deelnemers werden samengebracht in de in ere herstelde cafetaria van het justitiepaleis en traden met mekaar in dialoog zonder technische of visuele ondersteuning. In dialoog treden was ook de boodschap van de talloze lunchvergaderingen die de stafhouder organiseerde voor nieuwe stagiar advocaten en stagemeesters. Hij riep daarvoor advies en ondersteuning in van Emily Rammant. Zij is thuis in de wereld van het ondernemen en heeft altijd geweten hoe belangrijk creativiteit daarbij is. Vandaag is zij aan de slag als leiderschapscoach en animeert zij groepsgesprekken zoals die voor de stagiairs.

Uiteraard wil de balie toonaangevend zijn in haar bijdrage tot het goed functioneren van het gerechtelijk apparaat en het behoud van de rechtsstaat. Maar ze is ook bekommerd om het welzijn van de advocaten en besteedt in dat verband veel energie aan diversiteit en inclusie. Na rondvraag bij de advocaten die de algemene vergadering online volgden, bevestigde 80 % van hen er voorstander van te zijn dat de Orde deze maatschappelijke initiatieven ook in de toekomst verderzet.

Over de meer traditionele activiteiten leest u meer in de volgende beeld- en tekstverslagen. In het tweede gedeelte van dit jaarboek komt ook de secretaris van de Raad uitgebreid aan het woord met een overzicht van de activiteiten van de Raad tijdens dit gerechtelijk jaar 2021-2022.